CEZ ESCO Polska przeprowadzi termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gołdapi

W poniedziałek, 19 marca 2018 roku, CEZ ESCO Polska podpisało umowę na realizację kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków zlokalizowanych na terenie powiatu gołdapskiego. Projekt, oprócz termoizolacji, obejmuje również szereg usprawnień, jak np. modernizację węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych, budowę systemu wentylacji sal operacyjnych, wymianę oświetlenia na energooszczędne czy wdrożenie systemu zarządzania energią. Łączna wartość zamówienia to ponad 9 mln zł.

Kompleksowa termomodernizacja obejmuje budynki szpitalne: główny, administracyjny i pogotowia oraz budynek administracyjno-dydaktyczny ZPE-W w Gołdapi wraz z salą gimnastyczną. Zastosowane rozwiązania ułatwią utrzymanie optymalnej temperatury, wilgotności i cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, co jest szczególnie istotne w budynkach służby zdrowia. Z kolei zastosowanie technologii LED zapewni tańsze, a zarazem bardziej efektywne oświetlenie.

- Realizacja kolejnego zamówienia publicznego potwierdza nie tylko ogromne zaufanie, jakim obdarzają nas kolejne samorządy, ale i konkurencyjność oferowanych przez nas rozwiązań - stwierdził Jaromír Pečonka, prezes zarządu CEZ ESCO Polska.

- Termomodernizacja i wymiana oświetlenia z pewnością zwiększą komfort użytkowników tych kluczowych w stolicy powiatu budynków. Co więcej, przełożą się również na oszczędność energii, co korzystnie wpłynie na skromny budżet naszego powiatu - powiedział Andrzej Ciołek, starosta gołdapski.

Proces termomodernizacji budynków ochrony zdrowia i oświaty w powiecie gołdapskim zostanie sfinansowany ze środków przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Opublikowany
22
Marzec 2018