CEZ ESCO Polska na konferencji „Efektywność energetyczna dla samorządów”

Marek Duda, członek zarządu oraz dyrektor ds. handlowych CEZ ESCO Polska wziął udział w ostatniej konferencji z cyklu „Efektywność energetyczna dla samorządów", która odbyła się w Zielonej Górze.

W trakcie wydarzenia Marek Duda wygłosił prezentację, w której przedstawił możliwości realizacji projektów służących poprawie gospodarowania energią w jednostkach samorządowych. Członek zarządu CEZ ESCO Polska opowiedział o szansach, jakie stwarza współpraca w ramach partnerstwa prywatno - publicznego. Podkreślał, że już wkrótce przedstawiciele regionalnych władz staną w obliczu wyzwania, jakim będzie brak środków unijnych, które do tej pory były jednym z głównych źródeł finansowania termomodernizacji budynków publicznych czy oświetlenia ulicznego. Podjęcie współpracy w ramach formuły PPP z firmą ESCO, która realizuje działania służące poprawie gospodarowania energią „pod klucz" to jedna z alternatyw, które warto wziąć pod uwagę.
Następnie Marek Duda uczestniczył w dyskusji zatytułowanej „Realizacja inwestycji z zakresu efektywności w formule ESCO".

W panelu „Dobre praktyki we wdrażaniu efektywności energetycznej oraz walce o czyste powietrze w gminach" wziął udział inny przedstawiciel CEZ ESCO Polska - Grzegorz Bartczak, Manager ds. Rozwoju ESCO. Podczas debaty zostały omówione doświadczenia samorządowców oraz prywatnych firm we wdrażaniu projektów służących gospodarowaniu energią.

CEZ ESCO Polska aktywnie włącza się w debatę na temat zarządzania gospodarkę energetyczną zarówno w samorządach, jak i biznesie. Podczas cyklu „Efektywność energetyczna dla samorządów" eksperci spółki należącej do jednego z największych koncernów energetycznych w Europie, dzielili się swoją fachową wiedzą i doświadczeniami w trakcie siedmiu konferencji, odbywających się w różnych miastach Polski. CEZ ESCO Polska było strategicznym partnerem projektu.

Opublikowany
22
Luty 2018