CEZ ESCO Polska partnerem strategicznym programu „Energia dla Chemii”

Celem programu „Energia dla Chemii", zorganizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej w zakładach chemicznych. CEZ ESCO Polska objęło tytuł partnera strategicznego projektu.

CEZ ESCO Polska, spółka należąca do Grupy CEZ, jednego z największych koncernów energetycznych w Europie, jest ekspertem w zakresie wdrażania kompleksowych projektów służących poprawie efektywności energetycznej. Firma, mogąca pochwalić się najwyższymi kompetencjami w zakresie wdrażania modernizacji energetycznych, chętnie dzieli się z rynkiem swoją wiedzą i doświadczeniem.

W przygotowywanych w ramach programu publikacjach oraz podczas seminarium, które będzie jednym z elementów programu, eksperci CEZ ESCO Polska będą przedstawiać technologie oraz sposoby ich wdrożenia w zakładach chemicznych. Wśród kluczowych zagadnień znajdą się również kwestie finansowania projektów. Spółka oferuje pokrycie kosztów wdrażanej realizacji, które następnie są spłacane przez zamawiającego z dodatkowych środków uzyskanych dzięki oszczędności energii. Pozwala to zmodernizować zakład bez dodatkowych obciążeń.


Rozwój dzięki efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna w zakładach przemysłowych to przede wszystkim ogromna szansa na przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa. Poprawa gospodarki energetycznej przekłada się na obniżenie rachunków. Dzięki dodatkowym środkom, zakłady chemiczne mogą inwestować w swój rozwój. Wdrażanie rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej to również wymóg prawny. Chcąc dostosować się do przepisów krajowych i unijnych oraz przyspieszyć rozwój biznesu, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na modernizację energetyczną.

Opublikowany
6
Luty 2018