Schemat przesyłu ciepła

Ciepło jest produkowane w elektrowniach w skojarzeniu z energią elektryczną. Następnie jest przesyłane do domów i innych obiektów. Jego dokładną drogę można prześledzić na schemacie.