Profil

Spółka powstała w maju 2016 roku. Jej celem jest być pierwszym wyborem klientów, którzy chcą efektywnie i oszczędnie gospodarować oraz zarządzać zużyciem energii.

CEZ ESCO Polska oferuje kompleksowe rozwiązania dla zarządzania potrzebami energetycznymi przedsiębiorstw, gmin, organizacji publicznych i prywatnych oraz zarządców budynków i lokali, szpitali i szkół, a także obiektów mieszkalnych, biurowych i sportowych. Spółka powołana została dla zapewnienia klientom szerokiej gamy usług - począwszy od audytów energetycznych i doradztwa energetycznego, poprzez dostawy ciepła i energii elektrycznej, do zarządzania budową i eksploatacją
źródeł energetycznych (w szczególności jednostek kogeneracyjnych, kotłów gazowych i instalacji fotowoltaicznych), a także termomodernizacji czy oświetlenia publicznego.

Oferta CEZ ESCO Polska obejmuje propozycje dla zoptymalizowania zużycia energii, wyboru technologii i źródeł energii, ich montażu, eksploatacji i długoterminowych usług, w tym doradztwa, gwarancji i różnych opcji finansowania.


Spółka oferuje

  • Doradztwo i zarządzanie zasobami energetycznymi
  • Produkty i usługi dla obniżenia kosztów energii elektrycznej w obiektach
  • Budowę małych (lokalnych) źródeł energetycznych
  • Obsługę urządzeń energetycznych
  • Serwis urządzeń energetycznych
  • Systemy oświetlenia publicznego

Jedynym udziałowcem w spółce CEZ ESCO Polska Sp. z o.o. jest podmiot wchodzący w skład Grupy CEZ, zależny od ČEZ, a.s

Podstawowe dane o spółce

Nazwa firmy CEZ ESCO Polska Sp. z o.o.
Ulica Al. Jerozolimskie 61
Miasto Warszawa
Kod pocztowy 00-697
Telefon +48 22 218 01 41
Fax +48 22 218 01 40
E-mail biuro.esco@cezpolska.pl
Strona www www.cezpolska.pl
KRS 0000616808
NIP 5223063164
REGON 364240280
Kapitał zakładowy 3 000 000,00 PLN