Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A.

Projekt zakładał wykorzystanie ścieków technologicznych i deszczowych do produkcji wody nadającej się do zastosowania w obiegu chłodzącym.

Dzięki temu została ograniczona ilość ścieków przekazywanych do oczyszczalni i ilość pobieranej wody surowej. Pomimo faktu, że stężenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach technologicznych jest o 900% większe niż w dotychczas stosowanej wodzie surowej, uzyskiwana jest woda uzdatniona porównywalna z wodą zmiękczoną.

Dostawcą urządzeń do Stacji Uzdatniania Wody jest firma V4A, która w 2008 roku z powodzeniem zainstalowała w CEZ Chorzów instalację odwróconej osmozy do uzdatniania wód pochłodniczych. W rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody znajdują się m.in. filtry wielowarstwowe, kolumny kationitowe i anionitowe ze specyficznymi żywicami jonowymiennymi, filtry workowe i świecowe, nanofiltracje, separator lamelowy, reaktory chemiczne w tym katalityczny reaktor do usuwania substancji organicznych. Projekt traktowany był jako doświadczalny.

Urządzenia SUW zainstalowane są w specjalnie do tego przygotowanej hali w istniejącym budynku magazynu olejowego i bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników retencyjnych, z których pobierane są ścieki.

W ramach projektu przeprowadzony był remont budynku, mający na celu maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowych i dostosowanie do obecnych potrzeb. Wygospodarowana w ten sposób hala została przekazana na potrzeby projektu. Uzdatniona w stacji woda trafia rurociągiem do obiegu chłodzącego chłodni wentylatorowych.

Aktualnie w ramach prac badawczych testowane są:

  • nowe membrany do nanofiltracji i odwróconej osmozy
  • żywice jonowymienne do produkcji wody zmiękczonej i wody zdemineralizowanej
  • żywice jonowymienne i sorbenty do sorpcji metali ciężkich ze ścieków
  • koagulanty, flokulanty, antyskalanty i chemikalia do obróbki wstępnej wody i ścieków