Struktura paliw 2017

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2017 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2017 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Lp. Źródło energii Udział procentowy (%)
Razem 100,00
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 8,17
- Biomasa + biogaz 3,15
- Geotermia 0,00
- Energetyka wiatrowa 3,58
- Energia słoneczna 0,01
- Energetyka wodna 1,44
2 Węgiel kamienny 62,82
3 Węgiel brunatny 23,73
4 Gaz ziemny 4,60
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne 0,68

wykres

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2017 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Lp. Rodzaj pliwa emisja CO2 emisja SO2 emisja NOx Pyły Odpady radioaktywne
(Mg/MWh)
Ogółem 0,854058 0,001024 0,001023 0,000079 0,000000
1 Biomasa 0,003653 0,000235 0,000309 0,000018 0,000000
2 Węgiel kamienny 0,851788 0,001064 0,001033 0,000054 0,000000
3 Węgiel brunatny 1,088634 0,001126 0,001213 0,000166 0,000000
4 Gaz ziemny 0,345362 0,000121 0,000426 0,000015 0,000000
5 Inne 0,258278 0,003508 0,000895 0,000008 0,000000