Struktura paliw 2016

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2016 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2016 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Lp. Źródło energii Udział procentowy (%)
Razem 100,00
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 10,86
- Biomasa + biogaz 5,74
- Geotermia 0,00
- Energetyka wiatrowa 3,83
- Energia słoneczna 0,04
- Energetyka wodna 1,26
2 Węgiel kamienny 60,35
3 Węgiel brunatny 23,12
4 Gaz ziemny 3,78
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne 1,89

1

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych

Lp. Rodzaj pliwa emisja CO2 emisja SO2 emisja NOx Pyły Odpady radioaktywne
(Mg/MWh)
Ogółem 0,694484 0,001375 0,000979 0,000157 0,000000
1 Biomasa 0,116066 0,000204 0,000466 0,000179 0,000000
2 Węgiel kamienny 0,754941 0,001582 0,001135 0,000163 0,000000
3 Węgiel brunatny 0,789732 0,001436 0,000895 0,000171 0,000000
4 Gaz ziemny 0,302580 0,000150 0,000233 0,000026 0,000000
5 Inne 0,139367 0,000031 0,000063 0,000004 0,000000