Struktura paliw 2015

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2015 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2015 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Lp. Źródło energii Udział procentowy (%)
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 14,06
- Biomasa + biogaz 6,15
- Geotermia 0,00
- Energetyka wiatrowa 5,97
- Energia słoneczna 0,00
- Duża energetyka wodna 1,66
- Mała energetyka wodna 0,27
2 Węgiel kamienny 58,73
3 Węgiel brunatny 23,25
4 Gaz ziemny 2,43
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne 1,53
Razem 100,00

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2015 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Lp. Rodzaj pliwa emisja CO2 emisja SO2 emisja NOx Pyły Odpady radioaktywne
(Mg/MWh)
1 Węgiel kamienny 0,738148 0,001472 0,001071 0,000068 0,000000
2 Węgiel brunatny 0,967025 0,001554 0,001038 0,000084 0,000000
3 Gaz ziemny 0,340382 0,000313 0,000432 0,000067 0,000000
4 Inne 0,448992 0,000663 0,000550 0,000036 0,000000
Ogółem 0,673501 0,001243 0,000889 0,000062 0,000000