Struktura paliw 2014

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2014 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2014 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Lp. Źródło energii Udział procentowy (%)
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 13,56
- Biomasa + biogaz 6,46
- Geotermia 0,00
- Energetyka wiatrowa 5,30
- Energia słoneczna 0,00
- Duża energetyka wodna 1,64
- Mała energetyka wodna 0,18
2 Węgiel kamienny 55,57
3 Węgiel brunatny 25,55
4 Gaz ziemny 2,32
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne 3,01
Razem 100,00

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2014 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Lp. Rodzaj pliwa emisja CO2 emisja SO2 emisja NOx Pyły Odpady radioaktywne
(Mg/MWh)
1 Węgiel kamienny 0,765047 0,001693 0,001243 0,000080 0,000000
2 Węgiel brunatny 1,001834 0,001813 0,001210 0,000109 0,000000
3 Gaz ziemny 0,353036 0,000376 0,000532 0,000086 0,000000
4 Inne 0,479267 0,000898 0,000720 0,000055 0,000000
Ogółem 0,703654 0,001439 0,001034 0,000076 0,000000