Struktura paliw 2013

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2013 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2013 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Lp. Źródło energii Udział procentowy (%)
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 9,17
- Biomasa 4,32
- Geotermia 0,00
- Energetyka wiatrowa 3,05
- Energia słoneczna 0,00
- Duża energetyka wodna 1,80
- Mała energetyka wodna 0,00
2 Węgiel kamienny 58,19
3 Węgiel brunatny 28,46
4 Gaz ziemny 3,08
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne 1,10
Razem 100,00

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2013 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Lp. Rodzaj pliwa emisja CO2 emisja SO2 emisja NOx Pyły Odpady radioaktywne
(Mg/MWh)
1 Węgiel kamienny 0,693948 0,001322 0,000941 0,000091 0,000000
2 Węgiel brunatny 0,696946 0,001261 0,000814 0,000052 0,000000
3 Gaz ziemny 0,234589 0,000136 0,000178 0,000033 0,000000
4 Inne 0,002745 0,000057 0,000153 0,000000 0,000000
Ogółem 0,609415 0,001133 0,000787 0,000069 0,000000