2012

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2012 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2012 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

 
Lp. Źródło energii Udział procentowy (%)
 1 Odnawialne źródła energii, w tym: 2,53
  • Biomasa
0,60
  • Geotermia
0,00
  • Energetyka wiatrowa
0,00
  • Energia słoneczna
0,00
  • Duża energetyka wodna
1,93
  • Mała energetyka wodna
0,00
2 Węgiel kamienny 44,28
3 Węgiel brunatny 0,00
4 Gaz ziemny 0,00
5 Energetyka jądrowa 53,19
6 Inne 0,00
    Razem 100,0

2. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2012 przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

 
Rodzaj pliwa emisja CO2 emisja SO2 emisja NOx (Mg/MWh) Pyły Odpady radioaktywne
Węgiel kamienny 0,375142 0,000645 0,000500 0,000000 0,000000
Energetyka jądrowa 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000009
Ogółem 0,375142 0,000645 0,000500 0,000000 0,000009