Profil

Spółka powstała w maju 2007 roku. W październiku tego samego roku uzyskała koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Od maja 2015 roku posiada również koncesję na obrót paliwem gazowym. Głównym obszarem działalności CEZ Trade Polska jest
sprzedaż energii elektrycznej oraz gazu ziemnego wysokometanowego dla odbiorców komercyjnych, w szczególności dla firm przemysłowych. Spółka świadczy również usługi operatorskie na rzecz innych przedsiębiorstw energetycznych: Operatora Handlowego/Handlowo-Technicznego oraz Podmiotu
Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe.

CEZ Trade oferuje produkty:

  • ze stałą ceną
  • z ceną powiązaną z bieżącymi notowaniami giełdowymi

Spółka zajmuje się:

  • sprzedażą części wytworzonej przez spółki produkcyjne Grupy CEZ w Polsce, energii odbiorcom przemysłowym i biznesowym, uprawnionym do korzystania z zasady TPA
  • dopełnianiem w imieniu Klienta formalności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy energii
  • świadczeniem usług OH, OHT oraz POB dla wszystkich podmiotów Grupy CEZ w Polsce oraz innych partnerów handlowych
  • wsparciem ČEZ, a. s. w tworzeniu płynnego i transparentnego rynku energii w Polsce oraz w handlu hurtowym na terytorium Polski i w wymianie międzysystemowej

Właścicielem 100% udziałów w CEZ Trade Polska sp. z o.o. jest ČEZ, a. s.

Podstawowe dane o spółce

Nazwa firmy CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
Ulica Al. Jerozolimskie 63
Miasto Warszawa
Kod pocztowy 00-697
Telefon +48 22 218 01 84
Fax +48 22 218 01 15
E-mail sprzedaz@cez-trade.pl (sprzedaż energii)
E-mail gaz@cez-trade.pl (sprzedaż gazu)
Strona www www.ceztrade.pl
REGON 140986828
NIP 5252395288
KRS 0000281965
Kapitał zakładowy 3 620 000 PLN