Kontakt

CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 63

00-697 Warszawa

Tel.: +48 22 218 01 84

Fax: +48 22 218 01 15

Sprzedaż energii elektrycznej:

E-mail: sprzedaz@cez-trade.pl

Sprzedaż gazu ziemnego:

E-mail: gaz@cez-trade.pl

Usługi OH / OHT / POB

E-mail: wire@cez-trade.pl