Zasady Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie CEZ Towarowego Domu Maklerskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. (dalej "CEZ TDM") oświadcza, że począwszy od dnia
1 stycznia 2015 roku stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej "Zasady"), za wyjątkiem rozdziału 9 Zasad dotyczącego zarządzania aktywami na ryzyko klienta, z uwagi na fakt, że CEZ TDM nie prowadzi działalności w tym zakresie. Jednocześnie oświadczamy, iż funkcje organu nadzorującego w postaci nadzoru właścicielskiego pełni zgromadzenie wspólników.

Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod linkiem: Zasady Ładu Korporacyjnego