Władze

Witold Pawłowski

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny

 

prezesWitold Pawłowski ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, a także studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej, konsultingu i marketingu.

Funkcję Dyrektora Generalnego i Członka Zarządu Spółki CEZ Towarowy Dom Maklerski pełni od 2011 roku, równolegle zarządza Spółką CEZ Trade Polska od 2007 roku pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego i Członka Zarządu. Przed dołączeniem do zespołu CEZ Trade Polska, pracował m.in. na stanowiskach Dyrektora Oddziału CEZ, a.s. Oddział w Polsce, Dyrektora ds. Sprzedaży w Vattenfall Poland Sp. z o.o., Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w RWE Polska Sp. z o.o. i RWE Trading Polska Sp. z o.o., Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu w Electrabel Polska Sp. z o.o.

 

 

Robert Wadura

Członek Zarządu

 

Robert Wadura ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Pradze, fakultet finanse i akwizycje w roku 2000 i w latach 1995-2000 był słuchaczem studium wydziału prawniczego na Uniwersytecie Karola w Pradze. W latach 2001-2006 pracował jako konsultant a następnie starszy konsultant w firmie konsultingowej Deloitte, w dziale podatków i ubezpieczeń społecznych TAX-IAS/ES.

Od roku 2007 jest specjalistą w dziale nadzoru nad spółkami zagranicznymi w pionie Trading, w CEZ a.s., gdzie zajmuje się kontrolingiem i raportowaniem zarządczym oraz finansowym funkcjonownia spółek zagranicznych podlegających pionowi Trade w CEZ a.s. (konsolidacja sprawozdań finansowych, płynność finansowa, corporate governance, audyt i analizy prawne) Równolegle do zajmowanego w CEZ, a.s. stanowiska od grudnia 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu oraz Audytora Wewnętrznego w CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.

Robert Wadura ukończył w roku 2010 szkolenie dla członków zarządu zorganizowane przez Czech Institute of Directors.