Uchwały/Zarządzenia Zarządu

Zarządzenie Zarządu nr 2 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia minimalnego poziomu depozytu zabezpieczającego powyżej  którego wymagana jest blokada środków pieniężnych na depozyty pod fundusze gwarancyjne.

Zarządzenie Zarządu nr 1 z dnia 26 marca 2018 r. w dopuszczenia do wnoszenia przez klientów środków niepieniężnych w CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.

Uchwała Zarządu nr 2018/R/21 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu towarami giełgowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Uchwała Zarządu nr 2015/R/2 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Tabeli opłat i prowizji za świadczenie przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Uchwała Zarządu nr 2015/R/1 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o,. w zakresie obrotu energią elektryczną, instrumentami terminowymi na energię elektryczną oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Uchwała Zarządu nr 2014/R/4 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Uchwała Zarządu nr 2014/R/3 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Tabeli opłat i prowizji za świadczenie przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Uchwała Zarządu nr 2014/R/1 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o,. w zakresie obrotu energią elektryczną, instrumentami terminowymi na energię elektryczną oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Zarządzenie Zarządu nr 12 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu energią elektryczną, instrumentami terminowymi na energię elektryczną oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Zarządzenie Zarządu nr 11 z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające tabelę opłat i prowizji za świadczenie przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Zarządzenie Zarządu nr 10 z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie numerów telefonów, telefaksów oraz adresów poczty elektronicznej na które Klient może składać zlecenia kupna i sprzedaży oraz anulacje i modyfikacje tych zleceń w CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.

Zarządzenie Zarządu nr 9 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu energią elektryczną, instrumentami terminowymi na energii elektryczną oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Zarządzenie Zarządu nr 8 z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczenia usług przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu energią elektryczną, instrumentami terminowymi na energii elektryczną oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Zarządzenie Zarządu nr 7 z dnia 31 stycznia 2013 ustalające tabelę opłat i prowizji za świadczenie przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Zarządzenie Zarządu nr 6 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i zasad składania przez Klienta powiadomień o utracie hasła, wejściu, bądź podejrzeniu o wejściu osoby trzeciej w jego posiadanie.

Zarządzenie Zarządu nr 5 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie numerów telefonów, telefaksów oraz adresów poczty elektronicznej na które Klient może składać zlecenia kupna i sprzedaży oraz anulacje i modyfikacje tych zleceń w CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.

Zarządzenie Zarządu nr 4 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wartości depozytów zabezpieczających w CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.

Zarządzenie Zarządu nr 3 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminów składania zleceń kupna i sprzedaży, ich anulacji i modyfikacji w CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.

Zarządzenie Zarządu nr 2 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie maksymalnej i minimalnej wartości lub maksymalnego i minimalnego wolumenu pojedynczego zlecenia przyjmowanego przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.

Zarządzenie Zarządu nr 1 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i realizacji wypłat i wpłat na rachunek pieniężny Klienta przez CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.