Władze

Martin Hančar

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 

Martin Hančar jest absolwentem kierunków: Elektroenergetyka oraz Współczesne kierunki ciepłownictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie.

Swoją karierę rozpoczynał w spółce OKD, a.s., następnie pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Karvinie, Elektrowni EDĚ oraz spółce HTS, a.s. Od 2008 pracuje w strukturach Grupy CEZ jako Dyrektor Generalny w CEZ Skawina.

 

Marek Jaglarz

Członek Zarządu

 

Marek Jaglarz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, w zakresie ochrony środowiska, energetyki, zarządzania i finansów.

Swoją karierę rozpoczął w Biurach Projektów „Prodlew", „Hortex", a następnie w Biurze Rozwoju Krakowa. Od 1992 roku był V-ce Prezesem, a następnie Prezes Zarządu MPEC SA w Krakowie. Od 2007 do 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

 

Piotr Koczwara

Członek Zarządu, Manager ds. Zarządzania Majątkiem

 

Piotr Koczwara jest absolwentem Wydziału Mechanicznego na Politechnice Krakowskiej w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zawodowo jest związany z elektrownią CEZ Skawina od 1994 roku. Od 2010 roku pełni funkcje managerskie: najpierw jako Manager ds. Zarządzania Zmianami, następnie Manager ds. Zakupów. Od 1 maja b.r. objął stanowisko Managera ds. Zarządzania Majątkiem w CEZ Polska.

piotr