Profil

CEZ Polska Sp. z o.o. została utworzona w 2006 roku i jest odpowiedzialna za strategiczne zarządzanie działalnością Grupy CEZ w Polsce. Nadzoruje funkcjonowanie spółek wchodzących w skład Grupy, które działają na terenie Polski, odpowiada za ich restrukturyzację i integrację zgodnie ze standardami obowiązującymi w Grupie CEZ oraz prowadzi działania w zakresie rozpoznawania możliwości inwestycyjnych i wdrażania nowych projektów rozwojowych.

W ramach integracji Grupy wydzielono w spółce CEZ Polska wielofunkcyjne Centrum Usług Wspólnych (Shared Services Center), będące zapleczem dla wszystkich spółek w Polsce. Centrum Usług Wspólnych zabezpiecza usługi związane z kadrami i płacami, marketingiem i PR, IT, logistyką, księgowością oraz finansami, pozwalając na optymalizację procesów i zasobów, łatwiejszy dostęp do danych sprawozdawczych, a co za tym idzie - redukcję kosztów.

Siedzibą Centrum Usług Wspólnych jest Skawina.
Właścicielami udziałów w spółce CEZ Polska Sp. z o.o. są podmioty zależne z Grupy CEZ, w tym ČEZ, a. s.

Podstawowe dane o spółce

Nazwa firmy CEZ Polska Sp. z o.o.
Ulica Al. Jerozolimskie 63
Miasto Warszawa
Kod pocztowy 00-697
Telefon +48 22 218 01 01
Fax +48 22 218 01 00
E-mail info@cezpolska.pl
Strona www www.cezpolska.pl
REGON 140681780
NIP 5252374406
KRS 0000266114
Kapitał zakładowy 1 401 494 000 PLN