Władze

René Fijak

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 
René Fijak w Grupie CEZ pracuje od 2001 roku. W latach 2001 -2009 pracował w Elektrowni Dětmarovice, a od 2009 zajmował pozycje managerskie w ramach CEZ Polska. Od roku 2012 objął stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji oraz członka zarządu spółki CEZ Nowa Skawina.

Od lutego 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu elektrociepłowni CEZ Chorzów, wcześniej, od lipca 2014 roku, pełnił funkcję Dyrektora Generalnego CEZ Chorzów. René Fijak ukończył Wyższą Szkołę Górniczą- Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Wydział Maszyn i Urządzeń.

 

Jaromír Pečonka

Członek Zarządu

 

Jaromír Pečonka pracuje w CEZ Group od 2005 roku. Początkowo pełnił funkcje dyrektora finansowego w spółce Elektrorazpredelenie Sofia Oblast i dyrektora finansowego spółki Distribuce Bulharsko. Jako członek zespołu CEZ Bulgaria brał udział w projektach unbundligu i fuzji 3 bułgarskich spółek dystrybucyjnych.

Przed rozpoczęciem pracy w CEZ Group jako kierownik działu finansowego Vítkovice Steel, a.s. i Vítkovice, a.s. brał udział w restrukturyzacji tych spółek.

Jaromír Pečonka ukończył kierunek Finanse na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Jest również absolwentem Executive MBA, Thunderbird, The Garvin School of International Management, CMC, gdzie specjalizował się w międzynarodowym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Tadeusz Szeliga

Członek Zarządu, Manager ds. Utrzymania Ruchu

 

Tadeusz Szeliga jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od początku związany z branżą energetyczną – pierwsze kroku zawodowe stawiał w Elektrociepłowni Bydgoszcz i Elektrowni Chorzów S.A., a w 2002 r. dołączył do nowo utworzonej spółki, czyli Elektrociepłowni Chorzów ELCHO sp. z o.o. – obecnie CEZ Chorzów S.A.

Od 2007 r. pełni funkcję Managera ds. Utrzymania Ruchu w CEZ Chorzów S.A., a od 2009 r. jest także Prokurentem Spółki.